Người đã kết hôn hạnh phúc hơn 10% so người chưa kết hôn; nghề cứu hỏa đem lại cảm giác hạnh phúc nhất trong khi bảo vệ người tiêu dùng là nghề lấy đi cảm giác hạnh phúc nhiều nhất, theo Health Plus.

Sự thật thú vị về cảm giác hạnh phúc có thể bạn chưa biết