Bởi phụ nữ yêu bằng tai nên những câu nịnh đầm sau nên được các chàng cân nhắc bởi nó sẽ khiến nàng sướng mê trong ngày 20/10.