Cẩn thận với những món ăn ngày tết được liệt kê sau bởi nguy cơ nhiễm độc của nó rất cao.