Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
3.2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.3 Ưu tiên trong tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Mục 3 Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Tiêu chuẩn theo vị trí việc làm: Biểu chi tiết kèm theo.

5. Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ, lệ phí
5.1 Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (theo mẫu kèm theo Thông báo này);
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định có thời hạn trong 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm làm việc (nếu có);
- 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ (phải đầy đủ thành phần, không tẩy xóa và để trong túi hồ sơ riêng, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cần liên hệ). Hồ sơ không hoàn trả nếu thí sinh bỏ thi.
5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 17/6/2020, 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần.
- Địa điểm: Phòng 507, trụ sở Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243.9436793
Thí sinh có thể xem thông tin tại:
- Website của Báo Khoa học và Phát triển: http://khoahocphattrien.vn/;
- Website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http://vjst.vn/vn/Pages/Index.aspx;
- Tại trụ sở của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5.3 Lệ phí tuyển dụng: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
6.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2020 (sẽ thông báo trên website và niêm yết tại Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
6.2. Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.