Nhiều cá thể động vật rừng đã được trả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 03/08, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 5 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

5 cá thể động vật rừng được thả về tự nhiên trong đợt này. Ảnh: Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật
5 cá thể động vật rừng được thả về tự nhiên trong đợt này. Ảnh: Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật

Số cá thể động vật rừng này được người dân địa phương tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật.

5 cá thể được thả về tự nhiên vừa qua gồm có: 01 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata), 01 cá thể Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites), 01 cá thể rùa sa nhân (Pyxidea mouhoti), 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti). Các cá thể động vật được tái thả đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Một cá thể rùa được thả về rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật
Một cá thể rùa được thả về rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

Trước đó, ngày 13/7/2016 Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 11 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Các cá thể đã được thả gồm có: 02 khỉ mốc (Macaca assamensis), 02 khỉ cộc (Macaca arctoides), 01 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 01 khỉ vàng (Macaca mulatta), 02 rùa sa nhân (Pyxidea mouhoti), 01 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 01 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites, 01 chồn Bạc má Bắc (Melogale moschata).

Ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cho biết: "Hoạt động thả động vật rừng môi trường sống tự nhiên là hoạt động thường xuyên của Trung tâm. Công tác tuyên truyền người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng cũng góp phần tăng hiệu quả cứu hộ thời gian qua".

Từ đầu năm 2016 đến nay Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành thả 48 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.