Ngày 6/6, tại Ba Vì, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra mắt ban chủ nhiệm của ba chương trình cấp quốc gia về khoa học giáo dục, chọn tạo giống trong nông nghiệp, và các vấn đề dân tộc thiểu số.


Ra mắt đại diện ba ban chủ nhiệm mới. Từ trái qua: Thứ trưởng Trần Hồng Thái, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, bà Nông Thị Hà, GS.TS. Lê Anh Vinh, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Ngô Hà

Trong hệ thống các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phê duyệt cho giai đoạn 2021-2030, đã có 22/26 chương trình kiện toàn được Ban chủ nhiệm.

Các Ban chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức quản lý việc thực hiện các chương trình, đồng thời có tiếng nói chuyên môn trong việc định hướng sự phát triển của ngành mà họ quản lý.

Tại Hội thảo “Một số giải pháp thúc đẩy triển khai các chương trình KH&CN cấp quốc gia” ngày 6/6 ở Ba Vì (Hà Nội), ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước thuộc Bộ KH&CN, đã chính thức công bố danh sách ba Ban chủ nhiệm mới, gồm:

Ban chủ nhiệm chương trình “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đến năm 2030”
 • GS.TS. Lê Anh Vinh - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ nhiệm
 • GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Trường Đại học Sư phạm TPHCM - Phó Chủ nhiệm
 • TS. Vũ Thanh Bình - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên
 • PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Thành viên
 • GS.TS. Thái Văn Thành - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An - Thành viên
Ban chủ nhiệm chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”
 • GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT - Chủ nhiệm
 • TS. Nguyễn Văn Trọng - Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam - Phó Chủ nhiệm
 • PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải - Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế - Thành viên
 • TS. Phạm Anh Tuấn - Hội Thủy sản Việt Nam - Thành viên
 • PGS.TS. Lê Văn Vàng - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ - Thành viên
Ban chủ nhiệmchương trình “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030 (giai đoạn II)”
 • Bà Nông Thị Hà - Ủy ban Dân tộc - Chủ nhiệm
 • GS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Hội Xã hội học Việt Nam - Phó Chủ nhiệm
 • PGS.TS. Nguyễn Trường Giang - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - Thành viên
 • TS. Đậu Tuấn Nam - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thành viên
 • Ông Cầm Văn Thanh - Ủy ban Dân tộc - Thành viên, kiêm Thư ký khoa học
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt kêu gọi Ban chủ nhiệm của tất cả 26 chương trình KH&CN cấp quốc gia đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nhiệm vụ KH&CN mới.

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn các chương trình tập trung vào những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; và đẩy mạnh các nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành, có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh vào việc đưa các đóng góp của KH&CN vào tăng năng suất lao động quốc gia, và đo lường được những tác động đó trong từng nhiệm vụ, chương trình sắp triển khai.