Khoa học đã chứng minh, làm thêm giờ khiến hiệu suất công việc của bạn giảm rõ rệt, trong khi nghỉ ngơi hợp lý vào cuối tuần giúp bạn yêu công việc hơn cũng như sáng tạo hơn.

.
.