Cùng tạo bong bóng giống như ảo thuật gia với Khoa học vui nhé. Nguyên liệu hết sức đơn giản với nước rửa bát, chai nhựa, bát, khăn, dây chun... là bạn có thể bắt tay vào làm rồi.