Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá hiện trạng, phân vùng nguy cơ rủi ro, cảnh báo sớm sạt trượt đất tại nội ô thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các trục quốc lộ chính tỉnh của Lâm Đồng

* Mục tiêu:

Đánh giá được hiện trạng, phân vùng nguy cơ rủi ro, cảnh báo sớm sạt trượt đất và đề xuất giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước tại nội ô thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các trục quốc lộ chính (20, 27, 27C, 28B, 55) của tỉnh Lâm Đồng.

* Sản phẩm:

- Báo cáo hiện trạng và bộ cơ sở dữ liệu sạt trượt đất.

- Phần mềm WebGIS quản lý sạt trượt đất.

- Bản đồ phân vùng nguy cơ sạt trượt đất tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ phân vùng rủi ro sạt trượt đất các khu vực nguy cơ rất cao tỷ lệ 1/5.000.

- 03 mô hình cảnh báo sớm sạt trượt đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và tại các trục quốc lộ chính, tích hợp với hệ thống IOC của tỉnh Lâm Đồng.

- Các giải pháp cảnh báo sớm sạt trượt đất trong nội ô thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và tại các trục quốc lộ chính.

- Các giải pháp tổng hợp phục vụ quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng và các công tác khác trong phòng, chống và giảm nhẹ sạt trượt đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các trục lộ chính của tỉnh Lâm Đồng.

* Dự kiến kinh phí: 3.000 triệu đồng

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h30 ngày 05/01/2024 (theo dấu bưu điện).

2. Nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ 3D trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên

* Mục tiêu:

Ứng dụng công nghệ 3D xây dựng phần mềm mô phỏng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên phục vụ việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử; lan tỏa các giá trị đến với người quan tâm trong và ngoài nước.

* Sản phẩm:

- Báo cáo đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị văn hoá, lịch sử tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên.

- Phần mềm quản lý và Website mô phỏng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên sử dụng trên internet với tên miền: thanhdiacattien.com hoặc thanhdiacattien.vn

- Bộ dữ liệu 3D về hiện vật, nhân vật điển hình đang trưng bày tại di tích.

- Bộ tài liệu hướng dẫn khai thác, sử dụng, cập nhật dữ liệu phần mềm.

- Định mã QR code dữ liệu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên với tối thiểu 2 ngôn ngữ : Tiếng Việt và Tiếng Anh.

- 01 Báo cáo tổng kết đề tài.

* Dự kiến kinh phí: 1.500 triệu đồng

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h30 ngày 04/02/2024 (theo dấu bưu điện).

3. Nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

* Mục tiêu:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm trên nền tảng số trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

- Áp dụng thử nghiệm phần mềm vào công tác quản lý vận hành đối với 02 công trình hồ đập trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

* Sản phẩm:

- Báo cáo đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lâm Đồng.

- Bộ công cụ phần mềm trên nền tảng số trực tuyến (công nghệ GIS và IoT) quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Mô hình thử nghiệm ứng dụng nền tảng số trực tuyến cho 02 công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

* Dự kiến kinh phí: 1.500 triệu đồng

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h30 ngày 04/02/2024 (theo dấu bưu điện).

4. Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tại các xã vùng DTTS huyện Lạc Dương

* Mục tiêu:

Xây dựng 03 mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc tại huyện Lạc Dương cho các nhóm đối tượng cà phê, dược liệu, hoa, rau, chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi bò cái sinh sản, ủ phân bón, sơ chế nông sản…

* Sản phẩm:

- 01 Báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương.

- 03 mô hình sản xuất nông nghiệp kinh tế tuần hoàn, hiệu quả kinh tế tăng từ 15 - 20% (01 mô hình đảm bảo ít nhất 04 yếu tố liên kết, 02 mô hình đảm bảo ít nhất 03 yếu tố liên kết để hình thành chu trình tuần hoàn).

- 03 quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn phù hợp tập quán, điều kiện sản xuất tại địa phương.

- 01 lớp đào tạo tập huấn cho 20 cán bộ kỹ thuật tại địa phương (Phòng Nông nghiệp và PTNT/ Trung tâm Nông nghiệp/ Hội Nông dân Huyện, xã).

- 01 phóng sự về kết quả của dự án trên LTV.

* Dự kiến kinh phí: 2.000 triệu đồng

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h30 ngày 04/02/2024 (theo dấu bưu điện).

5. Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình vườn mẫu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng tại khu vực Tp Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng hướng tới xuất khẩu


* Mục tiêu:

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, thu hái, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm sầu riêng tại khu vực Tp Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng hướng tới xuất khẩu; góp phần phát triển sản xuất sầu riêng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.


* Sản phẩm:

- 01 Báo cáo đánh giá về thực trạng sản xuất, thu hái, bảo quản, chế biến sầu riêng tại một số vùng trồng chính của tỉnh Lâm Đồng (phương thức sản xuất, thu hái, bảo quản...; quy mô sản xuất, bảo quản, chế biến; năng suất, chất lượng sản phẩm; hiệu quả kinh tế; khó khăn và ý kiến đề xuất).

- 04 mô hình vườn mẫu sầu riêng giai đoạn kinh doanh được lựa chọn, hỗ trợ áp dụng quy trình canh tác, quản lý dịch hại theo hướng an toàn sinh học tại Tp Bảo Lộc (02 MH) và huyện Bảo Lâm (02 MH). Quy mô diện tích 02 ha/mô hình. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, giá trị tăng từ 15% trở lên.

- 02 mã vùng trồng sầu riêng được xây dựng và duy trì với diện tích tối thiểu 20 ha (01 mã vùng trồng tại Tp Bảo Lộc, quy mô 10 ha và 01 mã vùng trồng tại huyện Bảo Lâm, quy mô 10 ha) áp dụng quy trình sản xuất đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

- 01 mã cơ sở đóng gói sầu siêng được hỗ trợ chứng nhận.

- 01 mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, đóng gói, tiêu thụ sầu riêng tại Tp Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

- 01 báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế từ các mô hình.

- 10 cán bộ được đào tạo và 100 nông dân được tập huấn.

- 01 phóng sự được phát sóng trên LTV thời lượng 3-5 phút

* Dự kiến kinh phí: 1.500 triệu đồng

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h30 ngày 04/02/2024 (theo dấu bưu điện).

6. Nhiệm vụ: Xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển sản phẩm Atiso của thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* Mục tiêu:

Xây dựng chiến lược và đề xuất giải pháp quảng bá và phát triển sản phẩm từ Atiso của thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* Sản phẩm:

- Báo cáo thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất, quảng bá, phát triển sản phẩm từ Atiso Đà Lạt.

- 03 mô hình quảng bá, phát triển các sản phẩm từ Atiso Đà Lạt.

- Chiến lược quảng bá và phát triển sản phẩm từ Atiso Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Hệ thống giải pháp để phát triển sản phẩm từ Atiso Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Dự kiến kinh phí: 1.200 triệu đồng

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h30 ngày 04/02/2024 (theo dấu bưu điện).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website http://skhcn.lamdong.gov.vn/ gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Bản thuyết minh đề cương theo mẫu quy định;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;

- Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức phối hợp (nếu có);

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn (nếu có).

Dự toán kinh phí thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 15 bộ (trong đó có 02 bản chính, 13 bản sao); hồ sơ được niêm phong và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Tầng 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Đà Lạt; Điện thoại: (0263) 3822106 - 3821377.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2024; Tên nhiệm vụ KH&CN dự tuyển; Tên đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện; Họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN; Danh mục tài liệu, văn bản trong hồ sơ.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 02633.822106 để được hướng dẫn cụ thể./.