Số cuộc gọi đến đường dây trợ giúp tăng vọt trong sáu tuần đầu tiên của đại dịch COVID-19 và lúc đỉnh điểm tăng hơn 35% so với trước đại dịch.

Nghiên cứu mới, công bố tháng 11 trên tạp chí Nature, là một trong những phân tích lớn nhất về sức khỏe tinh thần trong đại dịch: phân tích 8 triệu cuộc gọi đến đường dây trợ giúp ở 19 quốc gia và khu vực bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Lebanon và 14 quốc gia châu Âu vào đầu năm 2020. Dữ liệu bao gồm lý do của cuộc gọi, nhưng không bao gồm nhân khẩu học của những người gọi.

Ảnh minh họa. Nguồn:https://www.euronews.com/

Kết quả cho thấy số cuộc gọi đến đường dây trợ giúp tăng vọt trong sáu tuần đầu tiên của đại dịch COVID-19. Ở đỉnh điểm, số cuộc gọi nhiều hơn 35% so với trước đại dịch. Hầu hết người gọi nói rằng họ cảm thấy cô đơn và lo lắng về đại dịch. Số cuộc gọi yêu cầu trợ giúp thực tế có thể lớn hơn, vì nhiều đường dây trong nghiên cứu đã báo cáo quá tải do thiếu nhân viên.

Hơn nữa, nhóm nghiên cứu phát hiện, ở Pháp và Đức, các cuộc gọi đến đường dây trợ giúp liên quan đến tự tử tăng lên trong các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng giảm khi có sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ, chẳng hạn như hỗ trợ cho những người lao động bị ảnh hưởng và các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Không có dấu hiệu gia tăng các tình trạng khủng hoảng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng như tự tử, nghiện ngập, bạo hành, trong dữ liệu của nghiên cứu mới. Tuy nhiên các tác giả lưu ý: kết quả này không có nghĩa là tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng không tồn tại, chỉ là không xuất hiện xu hướng rõ ràng trong dữ liệu đường dây trợ giúp quy mô lớn mà họ thu thập.

Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu mang tính tương quan chứ không phải nhân - quả, có nghĩa là không chắc liệu hỗ trợ tài chính có phải là nguyên nhân khiến các cuộc gọi liên quan đến tự tử giảm ở Pháp và Đức hay không.

Nhưng đây là một tín hiệu đáng để theo dõi, Munmun De Choudhury, nhà khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Georgia, Atlanta, cho biết. “Có những điều xảy ra trong môi trường và cộng đồng tác động đến chúng ta, và khía cạnh tài chính là một phần rất quan trọng," Choudhury nói.

Nguồn: