Ngày 15/7, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, Viện Sinh thái học miền Nam đã tổ chức hội thảo "Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà".

Đây là hội thảo khá quy mô nhằm đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà, đồng thời tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến, phương thức để dung hoà giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế.

Hệ sinh thái tự nhiên ở bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Dân trí).

Hội thảo lần này cũng mở rộng tham luận và nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái biển, một bộ phận không thể tách rời trong tổng thể chung của quá trình bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà.

Với sự tham gia của 44 nhà khoa học, nhà quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng để các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế du lịch và chính quyền thành phố Đà Nẵng tham khảo nhằm bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà.