Thêm một nhận định mới về cách thức hoạt động của các núi lửa sao Hỏa nhận được sự quan tâm của giới khoa học.

Phat hien moi gay sot ve cach nui lua sao Hoa hoat dong