Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 5/2023, các nhà khoa học tại Trường Y Harvard tình cờ phát hiện một bào quan mới trong tế bào của ruồi giấm (Drosophila melanogaster), một trong những loài động vật được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Họ đặt tên cho bào quan mới là “thể Pxo”, do nó liên kết với các protein PXo.

.
.
Bào quan này có cấu trúc hình bầu dục, tham gia điều hòa phosphate (phốt phát) trong cơ thể động vậttheo cách mà trước đây chỉ được tìm thấy trong tế bào của vi khuẩn, thực vật và nấm men. Phosphate là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình trao đổi chất, lưu trữ năng lượng hóa học và tổng hợp DNA.

Thông qua kính hiển vi điện tử, nhóm nghiên cứu phát hiện thể Pxo có một lớp màng xoắn ốc gắn liền với với các protein PXo vận chuyển phosphate từ tế bào chất.

Phát hiện của họ đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc điều hòa phosphate nội bào trong tế bào động vật, điều mà trước đây chúng ta biết rất ít.