PGS-TS Tăng Thị Chính là trưởng phòng Vi sinh vật môi trường - Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam.


Sinh năm 1961. Trưởng phòng Vi sinh vật môi trường - Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam.

Tốt nghiệp khoa Công nghệ lên men, Đại học (ĐH) Công nghiệp thực phẩm Plovdiv, Bungary năm 1985. Nhận bằng tiến sỹ sinh học năm 2002 tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam với luận án nghiên cứu các vi sinh vật phân giải cenluloza trong phân huỷ rác thải hiếu khí và ứng dụng.

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ lên men vi sinh vật.

Thành tựu: Tham gia 21 đề tài khoa học, công bố 55 công trình tại các tạp chí chuyên ngành trong nước, chủ yếu về nghiên cứu sinh tổng hợp enzym từ vi sinh vật (amylaza, cenluloza) và công nghệ xử lý rác thải bằng vi sinh vật bảo vệ môi trường.

Hai công trình tiêu biểu của bà được áp dụng trong thực tiễn gồm: Công nghệ sử dụng các chế phẩm vi sinh vật để xử lý, chế biến chất thải rắn sinh hoạt phụ phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh; công nghệ sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, bãi chôn lấp chất thải.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc do có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN giai đoạn 2005-2010. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam năm 2015.

Điện thoại: 0904187106. Email: tangthichinh@gmail.com.