Chỉ cần một vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tạo ra một chiếc xe di động trên Mặt Trăng...

Làm xe di động trên Mặt Trăng
Làm xe di động trên Mặt Trăng