Giáo sư Vũ Văn Liết là người dìu dắt chúng tôi từ những ngày mới ra trường còn bỡ ngỡ cho đến bây giờ, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cả cuộc sống và công việc - ThS Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng phòng Cây trồng cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng nói


ThS Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng phòng Cây trồng cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng.

Ngoài tôi, ra còn rất nhiều nhà khoa học trẻ được GS-TS Vũ Văn Liết đỡ đầu, giúp đỡ. Thầy là giáo sư về nông nghiệp tuyệt vời. Thầy là người dìu dắt chúng tôi từ những ngày mới ra trường còn bỡ ngỡ cho đến bây giờ, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cả cuộc sống và công việc.

GS Liết là người tạo động lực để giúp đỡ chúng tôi tìm tòi nghiên cứu, tìm ra cái mới. Trong lý thuyết, thầy luôn tìm những phương pháp mới nhất để giúp chúng tôi tiếp cận, phát triển được, chỉ cho chúng tôi các hướng nghiên cứu trên thế giới có nhiều khả năng ứng dụng.