Cơ quan có ngân sách tài trợ lớn nhất cho lĩnh vực khoa học vật lý của Mỹ đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy sự đa dạng của thành viên tham gia các nhóm tham gia nghiên cứu. Coi đây là một yếu tố nội tại để thúc đẩy sự thành công trong các dự án nghiên cứu.

Đầu tháng chín, Văn phòng Khoa học của Cơ quan Năng lượng, với ngân sách hằng năm là 7,5 tỷ USD, đã ra thông báo về việc các nhà nghiên cứu muốn đề xuất tài trợ, bao gồm cả các nhà nghiên cứu tại 10 phòng thí nghiệm quốc gia trực thuộc Văn phòng, phải có kế hoạch Thúc đẩy sự tham gia và bình đẳng trong nghiên cứu (PIER) khi trong các hồ sơ đề nghị cấp ngân sách của mình. Các hồ sơ này “nên mô tả các hoạt động và chiến lược của cơ quan đề xuất tài trợ để thúc đẩy sự bình đẳng và hòa nhập như một yếu tố nội tại để thúc đẩy sự tiến bộ khoa học trong dự án nghiên cứu”.

Asmeret Asefaw Berhe, Giám đốc Văn phòng Khoa học làm việc với Phòng thí nghiệm máy gia tốc quốc gia Fermi trước khi công bố kế hoạch thu hút sự tham gia và bình đẳng trong nghiên cứu lần này.

Bộ Năng lượng Mỹ yêu cầu chi tiết về việc tất cả các hồ sơ xin tài trợ đều phải có PIER như một phụ lục của bản đề xuất nghiên cứu. Phụ lục PIER phải mô tả các hoạt động và chiến lược của nhóm nộp đơn để thúc đẩy công bằng và hòa nhập gồm: các chiến lược của tổ chức của nhóm nghiên cứu (và các tổ chức hợp tác, nếu có) để tăng cường tuyển dụng sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và điều tra viên giai đoạn đầu (nghiên cứu viên hậu tiến sĩ và những nghiên cứu viên khác), bao gồm các cá nhân từ các nhóm khác nhau và các nhóm trước đây ít có cơ hội tham gia các nghiên cứu; chiến lược để tạo ra và duy trì một môi trường nghiên cứu và đào tạo tích cực, toàn diện, an toàn và chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình hòa hợp giữa tất cả các nhân viên nghiên cứu; và / hoặc các cơ hội đào tạo, cố vấn và phát triển nghề nghiệp. Mức độ phức tạp và chi tiết của PIER dự kiến ​​sẽ tăng lên theo quy mô của nhóm nghiên cứu và số lượng thành viên được tham gia.

Đây là một quyết định “đúng lúc, và điều quan trọng là họ phải thực hiện thay đổi này”, Nadya Mason, một nhà vật lý vật chất cô đặc tại Đại học Illinois, Urbana-Champaign, người từng là chủ tịch Ủy ban Vật lý thiểu số trong Hiệp hội Vật lý Mỹ cho biết. “Trước đây, có cảm giác rằng Bộ Năng lượng quốc gia không quan tâm đến các tác động rộng hơn ngoài việc chỉ thực hiện nghiên cứu”.

Yêu cầu mới này chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Văn phòng Khoa học dưới sự điều hành của Tổng thống Joe Biden nhằm cải thiện tính đa dạng, công bằng và hòa nhập cả trong các tổ chức nghiên cứu và trong các cộng đồng mà các nghiên cứu hướng tới. Ví dụ: chương trình Tiếp cận Lực lượng Lao động khoa học về Năng lượng mới của Văn phòng Khoa học với mục đích tài trợ cho công việc tại các tổ chức trước đây ít được khi nằm trong danh sách nhận vốn đầu tư nghiên cứu, chẳng hạn như các tổ chức của các nhóm thiểu số. Trước khi thực hiện Chương trình, Văn phòng Khoa học đã tổ chức các buổi lắng nghe, lấy ý kiến của cộng đồng khoa học. Asmeret Asefaw Berhe, Giám đốc Văn phòng Khoa học, giải thích trên trang web của Bộ Năng lượng Mỹ về những yêu cầu mới đối với các khoản tài trợ hiện đang đòi hỏi các nhà nghiên cứu nhận tài trợ của Bộ Năng lượng Mỹ phải thích ứng.

Văn phòng Khoa học cũng thông báo đang thay đổi các yêu cầu đối với cả các đề xuất hội nghị được gửi đến Văn phòng Khoa học. Bắt đầu từ năm tài chính 2023, các đề xuất yêu cầu tài trợ hội nghị hội thảo sẽ yêu cầu đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị phải có bộ quy tắc ứng xử hoặc chính sách được thiết lập nhằm giải quyết vấn đề phân biệt đối xử, quấy rối, áp chế và các hành vi loại trừ sự tham gia và bình đẳng trong khoa học khác. Các bộ quy tắc này cũng phải bao gồm các quy trình báo cáo và giải quyết các khiếu nại. Các đề xuất yêu cầu tài trợ hội nghị cũng sẽ được yêu cầu gửi một kế hoạch tuyển dụng và tiếp cận cho các diễn giả và người tham dự hội nghị. Kế hoạch này sẽ cần phải bao gồm thảo luận về việc tuyển dụng các cá nhân từ các nhóm trước đây còn ít được tham gia vào cộng đồng nghiên cứu.

“Văn phòng Khoa học nhận thấy rằng với mọi lời kêu gọi và hoạt động mà chúng tôi tài trợ, chúng tôi có cơ hội mở rộng cánh cửa, loại bỏ các rào cản đối với việc tham gia vào khoa học và tạo ra môi trường nghiên cứu, làm việc và học tập, nơi mọi người có thể tham gia đầy đủ và phát triển. Chúng tôi mời cộng đồng nghiên cứu giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu xứng đáng này - làm cho khoa học trở thành một nơi cởi mở và hòa nhập hơn”, Asmeret viết trên website của Bộ Năng lượng Mỹ.

“Đã đến lúc chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để khuyến khích các cộng đồng nghiên cứu của mình xem xét những gì mà họ có thể đóng góp để mở rộng sự tham gia (của các nhóm khác nhau) vào thực hiện nghiên cứu khoa học và đảm bảo rằng các nỗ lực vì khoa học và môi trường của họ là bình đẳng và bao trùm”, Asmeret, người lớn lên ở Eritrea, một quốc gia ở Đông Phi và là người da màu đầu tiên làm Giám đốc Văn phòng Khoa học cho biết. “Mọi người đều có vai trò”.

Việc Bộ Năng lượng Mỹ đi tiên phong trong thực hiện PIER đã đánh dấu một bước ngoặt. Bởi lâu nay, các lĩnh vực mà Bộ Năng lượng Mỹ đang tài trợ nghiên cứu là lĩnh vực ít có sự đa dạng nhất trong khoa học. Ví dụ đơn cử, từ năm 1999 đến năm 2020, người da màu chỉ chiếm vỏn vẹn 0,5% số người bằng tiến sĩ vật lý ở Mỹ. Yêu cầu mới này đặt Bộ Năng lượng Mỹ thực hiện những cách thức tài trợ nghiên cứu phù hợp hơn với định hướng của Quỹ Khoa học Quốc gia, vốn cũng đã yêu cầu các nhóm nghiên cứu nộp đơn xin tài trợ phải trình bày về tính bao trùm của các nghiên cứu.

Tuy nhiên, cũng vẫn có những rủi ro, nếu các nhóm nghiên cứu nhận tài trợ không thực hiện yêu cầu này một cách nghiêm túc mà chỉ thực hiện chiếu lệ một cách “hình thức”. Apriel Hodari, nhà vật lý và điều tra viên chính của Eureka Scientific, nhà nghiên cứu văn hóa của các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cho biết sự thành công của quyết định mới này ​​phụ thuộc vào việc các nhóm đề xuất nghiên cứu có tiếp cận và thực hiện nghiêm túc trong các hồ sơ đề xuất của họ hay không. “Nếu không thực hiện nghiêm túc, thì đây cũng chỉ là chuyện vô nghĩa”.

Tuy nhiên, Mason nói, mình được khuyến khích bởi sáng kiến ​​này. “Tôi là một người lạc quan,” cô nói. “Tôi tin rằng đại đa số các nhà vật lý - thậm chí phần lớn các nhà vật lý nam da trắng - muốn có một cộng đồng đa dạng hơn. Bộ Năng lượng đã yêu cầu họ suy nghĩ về vấn đề này”.

Theo Nature, energy.gov