Chính phủ Anh đã cho phép thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật sau lệnh cấm kéo dài 25 năm, bất chấp sự lên án rộng rãi từ các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật. Một phán quyết của Tòa án tối cao đã kết luận rằng Chính phủ đang hành động hợp pháp và phù hợp với sự thay đổi tương tự trong Liên minh châu Âu (EU).

.
.
Anh là quốc gia đầu tiên áp đặt lệnh cấm sử dụng mỹ phẩm và thành phần mỹ phẩm trong các thử nghiệm trên động vật vào năm 1998, mở đường cho luật tương tự của EU ra đời vào năm 2004.

Tuy nhiên, Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA) sau đó đã áp đặt các quy định về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) đối với các thành phần trang điểm vào năm 2020, buộc các công ty mỹ phẩm phải thử nghiệm chúng trên “hàng trăm nghìn động vật” để đảm bảo chúng an toàn cho công nhân sản xuất nguyên liệu và người sử dụng. Giờ đây, Chính phủ Anh cũng thay đổi chính sách thử nghiệm trên động vật để phù hợp với các quy tắc hóa học mới của EU, mặc dù quốc gia này đã rời EU kể từ năm 2020.