Cúc mắt bò là loài hoa rất được yêu thích ở châu Âu và một số vùng ôn đới ở châu Á. Nó thường được trồng để trang trí nhà cửa, sân vườn…

Cúc mắt bò có danh pháp khoa học là Leucanthemum vulgare.
Cúc mắt bò có tên khoa học là Leucanthemum vulgare.


Nó là loài thực vật có hoa trong họ Cúc.
Nó là loài thực vật có hoa trong họ Cúc.


Cúc mắt bò là loài thân thảo lâu năm.
Cúc mắt bò là loài thân thảo lâu năm.

Hoa thường nở từ cuối mùa Xuân đến mùa Thu.
Hoa thường nở từ cuối mùa Xuân đến mùa Thu.

Mỗi bông hoa cúc mắt bò thường có khoảng 20 cánh hoa màu trắng bao quanh nhị vàng.
Mỗi bông hoa cúc mắt bò thường có khoảng 20 cánh hoa màu trắng bao quanh nhị vàng.

Hạt thường rụng xuống và có khi 2 - 3 năm sau cây con mới mọc.
Có khi 2-3 năm sau cây con mới mọc sau khi hạt rụng xuống.

Cúc mắt bò được trồng phổ biến ở châu Âu và một số vùng ôn đới ở châu Á.
Cúc mắt bò được trồng phổ biến ở châu Âu và một số vùng ôn đới ở châu Á.

Hoa thường được trồng để trang trí sân vườn, nhà cửa…
Hoa thường được trồng để trang trí sân vườn, nhà cửa…

Cúc mắt bò còn là loài cỏ dại khó diệt trừ ở môi trường tự nhiên. Nó thường xâm lấn và tranh dinh dưỡng của loại cây khác.
Cúc mắt bò còn là loài cỏ dại khó diệt trừ ở môi trường tự nhiên. Nó thường xâm lấn và tranh dinh dưỡng của loại cây khác.

Loài hoa này tượng trưng cho sự kiên nhẫn.
Loài hoa này tượng trưng cho sự kiên nhẫn.

Cánh đồng hoa cúc mắt bò.
Cánh đồng hoa cúc mắt bò.

Cận cảnh vẻ đẹp của hoa cúc mắt bò.
Cận cảnh vẻ đẹp của hoa cúc mắt bò.