Nữ hoàng mối chịu trách nhiệm về sinh tồn của cả đàn mối, lãnh nhiệm vụ chuyên đẻ trứng, duy trì và nhân rộng nòi giống.

Su that it ai biet ve cuoc song cua nu hoang moi