Theo nghiên cứu về ảnh hưởng của tự động hóa đến tương lai nghề nghiệp thì hơn 50% những công việc đang hiện hữu có thể bị thay thế bằng cách sử dụng công nghệ có thể thay thế ngay lập tức 30% hoạt động trong 6/10 ngành nghề hiện tại.


.

Dự đoán đến năm 2030, chậm nhất có khoảng 10 triệu công việc bị thay thế, trung bình có khoảng 15% hay 400 triệu công việc bị thay thế, và cao nhất có thể lên đến 30%, nghĩa là tương đương 800 triệu công việc bị thay thế. Với dự đoán này, số lượng nhân sự cần thay đổi nghề nghiệp nếu chậm thì dưới 10 triệu người, nếu trung bình thì có 3% hay tương đương 75 triệu người cần tìm việc mới. Và nếu cao, tỷ lệ này có thể lên đến 14% hay 375 triệu nhân sự cần phải được upskill - dạy thêm kỹ năng hay reskill - dạy kỹ năng mới để thích hợp với công việc mới.

Ngoài ra, đến năm 2030, trong 2.66 tỷ người đang làm việc, có đến 8-9% là những nghề hoàn toàn mới.

Cho nên, việc hướng nghiệp cập nhật theo xu hướng tương lai vô cùng cần thiết không những cho học sinh, sinh viên mà còn cho tất cả những người đang đi làm để có thể chuẩn bị cho hành trình hội nhập ở phía trước.

Mà bạn có biết nghề nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong tương lai, và bản thân cần cập nhật những kỹ năng gì để giữ cho mình còn liên quan trong thế kỷ không giống ai này không nhỉ? Xin đừng chờ ai đó nói cho nghe. Tự tìm hiểu, tự tìm cách cập nhật đi các bạn. Chẳng ai, chẳng trường học, tổ chức hay chính phủ nào có thể cập nhật cho bạn kịp đâu. Chính họ còn đang khủng hoảng, đang vất vả reskill cho bản thân mình đó.