Theo thống kê của Wikipedia, Bắc Ninh chính là tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam. Tổng diện tích của vùng đất quan họ này chỉ vỏn vẹn 822,7 km2.

1. Bắc Ninh. Diện tích: 822,7 km2.
1. Bắc Ninh. Diện tích: 822,7 km2.
2. Hà Nam. Diện tích: 860,5 km2.
2. Hà Nam. Diện tích: 860,5 km2.
3. Hưng Yên. Diện tích: 926,0 km2.
3. Hưng Yên. Diện tích: 926,0 km2.

4. Vĩnh Phúc. Diện tích: 1.238,6 km2.
4. Vĩnh Phúc. Diện tích: 1.238,6 km2.

5. Đà Nẵng. Diện tích: 1.285,4 km2.
5. Đà Nẵng. Diện tích: 1.285,4 km2.

6. Ninh Bình. Diện tích: 1.378,1 km2.
6. Ninh Bình. Diện tích: 1.378,1 km2.

7. Cần Thơ. Diện tích: 1.409,0 km2.
7. Cần Thơ. Diện tích: 1.409,0 km2.

8. Vĩnh Long. Diện tích: 1.475 km2.
8. Vĩnh Long. Diện tích: 1.475 km2.

9. Hải Phòng. Diện tích: 1.527,4 km2.
9. Hải Phòng. Diện tích: 1.527,4 km2.

10. Thái Bình. Diện tích: 1.570,5 km2.
10. Thái Bình. Diện tích: 1.570,5 km2.