Theo bầu chọn của ASEAN UP, đại học quốc gia Singapore chính là trường đại học tốt nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí về chất lượng giáo dục, chất lượng giảng viên, chất lượng sinh viên và hiệu quả giáo dục.

1. Đại học quốc gia Singapore (NUS). Được thành lập vào năm 1905 ở phía Tây Nam Singapore. Diện tích 150 hécta. NUS đào tạo chuyên ngành, thạc sỹ, tiến sỹ và sau đại học với các chuyên ngành nổi bật như nghệ thuật và khoa học xã hội, kinh doanh, máy tính, nha khoa, thiết kế và môi trường… NUS thường xuyên góp mặt trong top 20 trường đại học danh tiếng nhất thế giới.
1. Đại học quốc gia Singapore (NUS). Được thành lập vào năm 1905 ở phía Tây Nam Singapore. Diện tích 150 hécta. NUS đào tạo chuyên ngành, thạc sỹ, tiến sỹ và sau đại học với các chuyên ngành nổi bật như nghệ thuật và khoa học xã hội, kinh doanh, máy tính, nha khoa, thiết kế và môi trường… NUS thường xuyên góp mặt trong top 20 trường đại học danh tiếng nhất thế giới.


2. Đại học công nghệ Nanyang (NTU). Thành lập năm 1981, nằm ở khu Tây Nam Singapore. NTU có 4 trường cao đẳng và 12 trường chuyên ngành. NTU cũng là trường đại học rộng nhất đảo quốc sư tử với tổng diện tích lên đến 200 hécta.
2. Đại học công nghệ Nanyang (NTU). Thành lập năm 1981, nằm ở khu Tây Nam Singapore. NTU có 4 trường cao đẳng và 12 trường chuyên ngành. NTU cũng là trường đại học rộng nhất đảo quốc sư tử với tổng diện tích lên đến 200 ha.


3. Đại học công nghệ Malaysia (UTM). Trường đại học nghiên cứu về kỹ thuật, khoa học và công nghệ nằm ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. UTM thành lập ngày 14/3/1972.
3. Đại học công nghệ Malaysia (UTM). Trường đại học nghiên cứu về kỹ thuật, khoa học và công nghệ nằm ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. UTM thành lập ngày 14/3/1972.

4. Đại học Mahidol (MU). Trường đại học đạo tào ngành y tọa lạc ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. MU thành lập ngày 2/2/1943.
4. Đại học Mahidol (MU). Trường đại học đạo tào ngành y tọa lạc ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. MU thành lập ngày 2/2/1943.

5. Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi (KMUTT). Là học viện kỹ thuật và công nghệ tập trung vào việc giảng dạy, nghiên cứu cũng như phục vụ cho ngành công nghiệp. KMUTT có trụ sở ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan và được thành lập vào ngày 18/4/1960.
5. Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi (KMUTT). Là học viện kỹ thuật và công nghệ tập trung vào việc giảng dạy, nghiên cứu cũng như phục vụ cho ngành công nghiệp. KMUTT có trụ sở ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan và được thành lập vào ngày 18/4/1960.

6. Đại học Putra Malaysia (UPM). Trường đại học đào tạo chuyên về nông nghiệp ở bang Selangor, Malaysia. UPM thành lập ngày 21/5/1931.
6. Đại học Putra Malaysia (UPM). Trường đại học đào tạo chuyên về nông nghiệp ở bang Selangor, Malaysia. UPM thành lập ngày 21/5/1931.

7. Đại học Chiang Mai. Là trường chuyên đào tạo về các ngành kỹ thuật, khoa học, nông nghiệp và y học. Trường thành lập ngày 18/6/1964 ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan.
7. Đại học Chiang Mai. Là trường chuyên đào tạo về các ngành kỹ thuật, khoa học, nông nghiệp và y học. Trường thành lập ngày 18/6/1964 ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan.

8. Đại học Khoa học Malaysia (USM). Là trường đại học công lập có cơ sở chính tại bang Penang, Malaysia được thành lập năm 1969. USM được giao nhiệm vụ cung cấp và phát triển giáo dục đại học trong các lĩnh vực khoa học lý thuyết, khoa học ứng dụng, khoa học dược, khoa học và công nghệ xây dựng, khoa học xã hội, nhân văn và nghiên cứu các lĩnh vực đó.
8. Đại học Khoa học Malaysia (USM). Là trường đại học công lập có cơ sở chính tại bang Penang, Malaysia được thành lập năm 1969. USM được giao nhiệm vụ cung cấp và phát triển giáo dục đại học trong các lĩnh vực khoa học lý thuyết, khoa học ứng dụng, khoa học dược, khoa học và công nghệ xây dựng, khoa học xã hội, nhân văn và nghiên cứu các lĩnh vực đó.

9. Đại học Chulalongkorn (CU). Đây là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời và danh tiếng nhất Thái Lan. CU có trụ sở ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan và được thành lập năm 1917. Trường hiện có 20 khoa gồm kiến trúc, nghệ thuật, giáo dục, kỹ thuật công trình, chính trị, y, dược, tâm lý học…
9. Đại học Chulalongkorn (CU). Đây là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời và danh tiếng nhất Thái Lan. CU có trụ sở ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan và được thành lập năm 1917. Trường hiện có 20 khoa gồm kiến trúc, nghệ thuật, giáo dục, kỹ thuật công trình, chính trị, y, dược, tâm lý học…

10. Đại học Quốc gia Malaysia (UKM). Trường đại học công nằm ở bang Selangor, Malaysia. UKM thành lập ngày 18/5/1970 và được xem là một trong những trường đại học tốt nhất Malaysia.
10. Đại học Quốc gia Malaysia (UKM). Trường đại học công nằm ở bang Selangor, Malaysia. UKM thành lập ngày 18/5/1970 và được xem là một trong những trường đại học tốt nhất Malaysia.