Con sư tử cái đã tự biến mình thành trò cười cho những người chứng kiến khi bị con mồi của nó là chú linh dương đầu bỏ đuổi chạy thục mạng.

Nhận thấy bầy linh dương đầu bò đang vượt sông, con sư tử liền tiến tới nhằm tìm kiếm những con mồi bị kiệt sức để dễ dàng tóm gọn. Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng, “con mèo lớn” cũng xác định được mục tiêu.

Linh dương đầu bò đuổi sư tử.
Linh dương đầu bò đuổi sư tử.

Thế nhưng, khi chưa thể bắt được con mồi thì chú sư tử lại bị con linh dương đầu bò quay lại tấn công. Điều đó khiến “lãnh chúa vùng đồng” cỏ buộc phải chạy thục mạng để thoát thân.

- Video: Sư tử bị linh dương đầu bò đuổi chạy thục mạng. Nguồn: Maasai mara Sightings.