Bầy cá sấu đã khiến những người chứng kiến phải “dựng tóc gáy” khi thực hiện màn xé xác chú ngựa vằn chưa trưởng thành cực kỳ dã man.

Sau khi tóm gọn được chú ngựa vằn chưa trưởng thành, bầy cá sấu đã nhanh chóng giết chết con mồi rồi cùng nhau “chia chác” bữa ăn. Trong đó, con cá sấu lớn nhất được phần nhiều nhất, còn các con khác chỉ được vài miếng nhỏ.

Cá sấu nuốt ngựa vằn.
Cá sấu nuốt gọn ngựa vằn.

Đáng chú ý, con cá sấu lớn còn há to cái miệng rộng của nó để nuốt gọn hơn 1/2 xác chú ngựa vằn con vào bụng.

- Video: Kinh hoàng cảnh cá sấu xâu xé ngựa vằn con. Nguồn: Maasai mara Sightings.