Hồ Kẻ Gỗ là hồ nước ngọt có diện tích lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Đây còn được xem là một trong những hồ nước nổi tiếng nhất Bắc Trung Bộ khi đi vào thơ ca, âm nhạc.

Hồ Kẻ Gỗ là hồ chứa nước nhân tạo tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chudu24.
Hồ Kẻ Gỗ là hồ chứa nước nhân tạo tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chudu24.


Hiện nó là hồ nước lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với diện tích bề mặt lên tới 30 km2. Ảnh: Scott Trageser.
Hiện nó là hồ nước lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với diện tích bề mặt lên tới 30 km2. Ảnh: Scott Trageser.


Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo, nó mang tính chất phục vụ thuỷ lợi là chính, hồ được xây dựng trên lưu vực của sông Rào Cái. Ảnh: Ngọc Viên.
Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo, nó mang tính chất phục vụ thuỷ lợi là chính, hồ được xây dựng trên lưu vực của sông Rào Cái. Ảnh: Ngọc Viên.

Ảnh: Ngọc Viên.
Ảnh: Ngọc Viên.

Hồ được khởi công xây dựng từ năm 1976 tới năm 1980 thì hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983 thì toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Viên.
Hồ được khởi công xây dựng từ năm 1976 tới năm 1980 thì hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983 thì toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Viên.

Hồ nằm giữa các sườn đồi, núi thuộc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Vinh 70 km về phía Nam. Ảnh: Anh H Phan.
Hồ nằm giữa các sườn đồi, núi thuộc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Vinh 70 km về phía Nam. Ảnh: Anh H Phan.

Hồ dài gần 30 km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Ảnh: Ngọc Viên.
Hồ dài gần 30 km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Ảnh: Ngọc Viên.

Ảnh: Phan Lộc.
Ảnh: Phan Lộc.

Hồ Kẻ Gỗ đầu tiên do các nhà quy hoạch Pháp thiết kế và bắt đầu thi công một số hạng mục thì chiến tranh thế giới lần thứ 2 và sau đó là chiến tranh Đông Dương nổ ra nên bị bỏ dở. Ảnh: Ncdung1910.
Hồ Kẻ Gỗ đầu tiên do các nhà quy hoạch Pháp thiết kế và bắt đầu thi công một số hạng mục thì chiến tranh thế giới lần thứ 2 và sau đó là chiến tranh Đông Dương nổ ra nên bị bỏ dở. Ảnh: Ncdung1910.

Cho mãi đến khi đất nước thống nhất các nhà thiết kế thủy lợi Việt nam hoàn chỉnh thiết kế và thi công. Ảnh: Ngọc Viên.
Cho mãi đến khi đất nước thống nhất các nhà thiết kế thủy lợi Việt nam hoàn chỉnh thiết kế và thi công. Ảnh: Ngọc Viên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác bài hát
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác bài hát "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" để nói về quá trình xây hồ. Ảnh: Hungn.Art.

Ảnh: Ngọc Viên.
Ảnh: Ngọc Viên.