Tờ eBMBA vừa thống kê ra top 10 website có lượt truy cập nhiều nhất thế giới (tính đến tháng 5/2017). Dẫn đầu danh sách này là trang web tìm kiếm Google với lượt truy cập lên tới 1,6 tỷ người/tháng.

1. Google. Số người truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.
1. Google. Số lượt truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.


=2. Facebook. Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.
=2. Facebook. Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.


=2. YouTube: Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.
=2. YouTube: Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

4. Yahoo. Số lượt truy cập: 750 triệu người /tháng.
4. Yahoo. Số lượt truy cập: 750 triệu người /tháng.

5. Amazon. Số lượt truy cập: 500 triệu người/tháng.
5. Amazon. Số lượt truy cập: 500 triệu người/tháng.

6. Wikipedia. Số lượt truy cập: 475 triệu người /tháng.
6. Wikipedia. Số lượt truy cập: 475 triệu người /tháng.

7. Twitter. Số lượt truy cập: 290 triệu người/tháng.
7. Twitter. Số lượt truy cập: 290 triệu người/tháng.

=8. Bing. Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.
=8. Bing. Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.

=8. Ebay. Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.
=8. Ebay. Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.

10. MSN. Số lượt truy cập: 280 triệu người/tháng.
10. MSN. Số lượt truy cập: 280 triệu người/tháng.