Tờ WM vừa thống kê ra top quốc gia tiêu thụ đường nhiều nhất thế giới năm 2017. Dẫn đầu danh sách này là nước Mỹ, bình quân 1 ngày mỗi người tiêu thụ hết 126,4g đường.

1. Mỹ. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 126,4g/người.
1. Mỹ. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 126,4g/người.


2. Đức. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 102,9g/người.
2. Đức. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 102,9g/người.


3. Hà Lan. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 102,5g/người.
3. Hà Lan. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 102,5g/người.

4. Ireland. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 96,7g/người.
4. Ireland. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 96,7g/người.

5. Australia. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 95,6g/người.
5. Australia. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 95,6g/người.

6. Bỉ. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 95g/người.
6. Bỉ. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 95g/người.

7. Anh. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 93,2g/người.
7. Anh. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 93,2g/người.

8. Mexico. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 92,5g/người.
8. Mexico. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 92,5g/người.

9. Phần Lan. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 91,5g/người.
9. Phần Lan. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 91,5g/người.

10. Canada. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 89,1g/người.
10. Canada. Mức tiêu thụ trung bình trong ngày: 89,1g/người.