Theo thống kê của tờ SS, Secret Circus chính là chiếc quần jean đắt giá nhất thế giới. Chiếc quần này có giá 1,3 triệu USD (tương đương 29,484 tỷ đồng).

1. Secret Circus - giá 1,3 triệu USD (tương đương 29,484 tỷ đồng).

2. Dussault Apparel Thrashed Denim - giá 250.000 USD (tương đương 5,670 tỷ đồng).

3. Levi Strauss & Co.501 - giá 60.000 USD (tương đương 1,361 tỷ đồng).

4. Escada - giá 10.000 USD (tương đương 226,80 triệu đồng).

5. Apo Jeans - giá 4.000 USD (tương đương 90,72 triệu đồng).

6. Gucci - giá 3.100 USD (tương đương 70,31 triệu đồng).

7. Jeans ripped by Lion - giá 1.500 USD (tương đương 34,02 triệu đồng).

=8. Dolce and Gabbana - giá 1.200 USD (tương đương 27,22 triệu đồng).

=8. Roberto Cavalli - giá 1.200 USD (tương đương 27,22 triệu đồng).

10. Earnest Sewn Custom Fit - giá 1.000 USD (tương đương 22,68 triệu đồng).