Theo thống kê của tờ SIW, DKNY Golden Delicious Fragrance Bottle chính là lọ nước hoa đắt giá nhất thế giới. Giá trị của nó lên đến 1 triệu USD (tương đương 22,655 tỷ đồng).

1. DKNY Golden Delicious Fragrance Bottle - giá 1 triệu USD (tương đương 22,655 tỷ đồng).

2. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume - giá 12.721,89 (tương đương 288,35 triệu đồng).

3. Baccarat Les LarmesSacrees de Thebes - giá 6.800 (tương đương 154,05 triệu đồng).

4. Chanel Grand Extrait - giá 4.200 (tương đương 95,15 triệu đồng).

5. Clive Christian No. 1 Aroma - giá 2.150 (tương đương 48,71 triệu đồng).

6. Hermes 24 Faubourg - giá 1.500 (tương đương 33,98 triệu đồng).

7. Caron Poivre - giá 1.000 (tương đương 22,67 triệu đồng).

8. Joy by Jean Patou - giá 800 (tương đương 18,12 triệu đồng).

9. JAR Bolt of Lightning - giá 765 (tương đương 17,33 triệu đồng).

10. AnnickGoutal Eau d’Hadrien - giá 441,18 (tương đương 9,99 triệu đồng).