Trang Alux vừa đưa ra danh sách 10 cây bút đắt nhất thế giới. Đứng đầu là Montegrappa Tibaldi Fulgor Nocturnus với giá lên tới 8 triệu USD (tương đương 181,240 tỷ đồng).

1. Montegrappa Tibaldi Fulgor Nocturnus. Giá: 8 triệu USD (181,240 tỷ đồng).

2. Montblanc Boheme Royal. Giá: 1,5 triệu USD (33,983 tỷ đồng).

3. Aurora Diamante. Giá: 1,470 triệu USD (33,303 tỷ đồng).

4. Caran d'Ache 1010 Diamonds. Giá: 1 triệu USD (22,655 tỷ đồng).

5. Heaven Gold. Giá: 995.510 USD (22,553 tỷ đồng).

6. Montblanc Mystery Masterpiece. Giá: 730.000 USD (16,538 tỷ đồng).

7. Caran d'Ache Gotica. Giá: 487.000 USD (11,033 tỷ đồng).

8. Caran d'Ache La Modernista Diamond. 265.000 USD (6,004 tỷ đồng).

9. Montblanc Prince Rainier III. Giá: 220.000 USD (4,984 tỷ đồng).

10. Montblanc Boheme Papilliion. Giá: 198.000 USD (4,486 tỷ đồng).