Để đánh giá mức độ hiểu biết của các trình trợ lý ảo khác nhau như Cortana, Siri,... Diễn đàn tiếp thị kỹ thuật số Stone Temple đã đặt ra 5.000 câu hỏi chung cho các ứng viên và tổng hợp câu trả lời.

Kết quả cho thấy, so với các năm trước, tỷ lệ trả lời được và chính xác các câu hỏi có xu hướng tăng lên.

Cụ thể, hiệu suất cao nhất thuộc về Google Assistant trên Smartphone với tỷ lệ trả lời được và trả lời chính xác lần lượt là 77,2% và 95%.

Trong khi đó, Siri của Apple chỉ trả lời được hơn 40% số câu hỏi, trong đó khoảng 80% là trả lời chính xác.

Biểu đồ cho thấy các trợ lý ảo có thể trả lời câu hỏi tốt đến thế nào.

Biểu đồ cho thấy các trợ lý ảo có thể trả lời câu hỏi tốt đến thế nào.