Trang AB vừa liệt kê ra danh sách 10 xe SUV và crossover cỡ nhỏ có khoang hành lý “khủng” nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu là Honda CR-V 2017 với dung tích khoang hành lý 1.110 lít.

1. Honda CR-V 2017 (dung tích khoang hành lý: 1.110 lít).
1. Honda CR-V 2017 (dung tích khoang hành lý: 1.110 lít).


=2. Toyota RAV4 2017 (dung tích khoang hành lý: 1.087 lít).
=2. Toyota RAV4 2017 (dung tích khoang hành lý: 1.087 lít).


=2. Subaru Forester 2017 (dung tích khoang hành lý: 1.087 lít).
=2. Subaru Forester 2017 (dung tích khoang hành lý: 1.087 lít).

4. Mitsubishi Outlander 2017 (dung tích khoang hành lý: 968 lít).
4. Mitsubishi Outlander 2017 (dung tích khoang hành lý: 968 lít).

5. Ford Escape 2017 (dung tích khoang hành lý: 963 lít).
5. Ford Escape 2017 (dung tích khoang hành lý: 963 lít).

6. Nissan Rogue 2017 (dung tích khoang hành lý: 906 lít).
6. Nissan Rogue 2017 (dung tích khoang hành lý: 906 lít).

7. GMC Terrain 2017 (dung tích khoang hành lý: 895 lít).
7. GMC Terrain 2017 (dung tích khoang hành lý: 895 lít).

8. Chevrolet Equinox 2017 (dung tích khoang hành lý: 892 lít).
8. Chevrolet Equinox 2017 (dung tích khoang hành lý: 892 lít).

9. Hyundai Tucson 2017 (dung tích khoang hành lý: 878 lít).
9. Hyundai Tucson 2017 (dung tích khoang hành lý: 878 lít).

10. Kia Sportage 2017 (dung tích khoang hành lý: 869 lít).
10. Kia Sportage 2017 (dung tích khoang hành lý: 869 lít).