Trang AB vừa công bố danh sách 10 xe sedan tiêu tốn nhiên liệu nhất trên thị trường thế giới năm 2017. Thứ tự các xe được đưa ra dựa vào mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường nội thành.

1. Mercedes-Benz S550 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 17,7 lít/100 km).
1. Mercedes-Benz S550 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 17,7 lít/100 km).

=2. Audi S8 4.0T Plus 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Audi S8 4.0T Plus 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=2. Cadillac XTS V-Sport Platinum 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Cadillac XTS V-Sport Platinum 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=2. Dodge Charger R/T 392 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Dodge Charger R/T 392 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=2. Genesis G80 5.0 Ultimate 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Genesis G80 5.0 Ultimate 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=2. Genesis G90 5.0 Ultimate 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Genesis G90 5.0 Ultimate 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=2. Jaguar XJ R-Sport 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Jaguar XJ R-Sport 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=2. Lexus LS 460L 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).
=2. Lexus LS 460L 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 15,7 lít/100 km).

=9. Cadillac CTS V-Sport Premium Luxury 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 14,9 lít/100 km).
=9. Cadillac CTS V-Sport Premium Luxury 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 14,9 lít/100 km).

=9. BMW 640i Gran Coupe xDrive 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 14,9 lít/100 km).
=9. BMW 640i Gran Coupe xDrive 2017 (mức tiêu hao nhiên liệu: 14,9 lít/100 km).