Trang AB vừa công bố Top 10 xe sedan tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2017. Danh sách này được đưa ra dựa vào mức tiêu hao nhiên liệu ở chu trình kết hợp (đường nội thành và cao tốc).

1. Mitsubishi Mirage G4 ES 2017.
1. Mitsubishi Mirage G4 ES 2017.

=2. BMW 328d RWD 2017.
=2. BMW 328d RWD 2017.

=2. Honda Civic LX Sedan 2017.
=2. Honda Civic LX Sedan 2017.

=2. Jaguar XE 20d RWD 2017.
=2. Jaguar XE 20d RWD 2017.

5. Hyundai Elantra SE 2017.
5. Hyundai Elantra SE 2017.

=6. Jaguar XF 20d RWD 2017.
=6. Jaguar XF 20d RWD 2017.

=6. Chevrolet Cruze L Sedan 2017.
=6. Chevrolet Cruze L Sedan 2017.

=6. Toyota Yaris iA 2017.
=6. Toyota Yaris iA 2017.

=9. Mazda 3 Sport Sedan 2017.
=9. Mazda 3 Sport Sedan 2017.

=9. Ford Focus S Sedan 2017.
=9. Ford Focus S Sedan 2017.