Trang CH vừa liệt kê ra danh sách 10 xe hơi của Mỹ sở hữu tốc độ nhanh nhất năm 2017. Dẫn đầu là Hennessey Venom GT với vận tốc tối đa 435 km/h.

1. Hennessey Venom GT (vận tốc tối đa: 435 km/h).
1. Hennessey Venom GT (vận tốc tối đa: 435 km/h).

2. Dodge Viper SRT (vận tốc tối đa: 332 km/h).
2. Dodge Viper SRT (vận tốc tối đa: 332 km/h).

=3. Dodge Charger Hellcat (vận tốc tối đa: 328 km/h).
=3. Dodge Charger Hellcat (vận tốc tối đa: 328 km/h).

=3. Cadillac CTS-V (vận tốc tối đa: 328 km/h).
=3. Cadillac CTS-V (vận tốc tối đa: 328 km/h).

=3. Equus Bass 770 (vận tốc tối đa: 328 km/h).
=3. Equus Bass 770 (vận tốc tối đa: 328 km/h).

6. Dodge Challenger SRT Hellcat (vận tốc tối đa: 320 km/h).
6. Dodge Challenger SRT Hellcat (vận tốc tối đa: 320 km/h).

7. Chevrolet Corvette Z06 (vận tốc tối đa: 298 km/h).
7. Chevrolet Corvette Z06 (vận tốc tối đa: 298 km/h).

8. Chevrolet Camaro ZL1 (vận tốc tối đa: 296 km/h).
8. Chevrolet Camaro ZL1 (vận tốc tối đa: 296 km/h).

9. Ford Shelby GT350 (vận tốc tối đa: 290 km/h).
9. Ford Shelby GT350 (vận tốc tối đa: 290 km/h).

10. Tesla Model S P90D (vận tốc tối đa: 249 km/h).
10. Tesla Model S P90D (vận tốc tối đa: 249 km/h).