Trang AB vừa công bố danh sách 10 xe hybrid rẻ nhất thế giới. Dẫn đầu là Toyota Prius C One 2016 với giá 19.650 USD (tương đương 447,33 triệu đồng).

3. Ford C-Max Hybrid SE 2016.
3. Ford C-Max Hybrid SE 2016.

4. Ford Fusion Hybrid S 2017.
4. Ford Fusion Hybrid S 2017.

5. Kia Optima Hybrid 2017 phiên bản cơ sở.
5. Kia Optima Hybrid 2017 phiên bản cơ sở.

6. Hyundai Sonata Hybrid SE 2017.
6. Hyundai Sonata Hybrid SE 2017.

7. Subaru Crosstrek Hybrid 2016 phiên bản cơ sở.
7. Subaru Crosstrek Hybrid 2016 phiên bản cơ sở.

8. Toyota Camry Hybrid LE 2017.
8. Toyota Camry Hybrid LE 2017.

9. Chevrolet Malibu Hybrid 2017 phiên bản cơ sở.
9. Chevrolet Malibu Hybrid 2017 phiên bản cơ sở.

10. Toyota RAV4 Hybrid LE Plus 2017.
10. Toyota RAV4 Hybrid LE Plus 2017.