Để những người thường xuyên có sở thích đổi xe hoặc buôn bán xe tham khảo, trang AB đã gợi ý 10 mẫu xe hơi cỡ nhỏ giữ giá nhất khi bán lại.

1. Subaru Impreza 2017.
1. Subaru Impreza 2017.

2. Honda Civic 2017.
2. Honda Civic 2017.

3. Subaru WRX 2018.
3. Subaru WRX 2018.

4. Toyota Yaris iA 2017.
4. Toyota Yaris iA 2017.

5. Honda Fit 2018.
5. Honda Fit 2018.

6. Toyota Prius C 2017.
6. Toyota Prius C 2017.

7. Ford Focus RS 2018.
7. Ford Focus RS 2018.

8. Volkswagen Golf R 2017.
8. Volkswagen Golf R 2017.

9. Toyota Corolla iM 2017.
9. Toyota Corolla iM 2017.

10. Toyota Yaris 2018.
10. Toyota Yaris 2018.