Trang Gayot vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2017. Trong đó có sự góp mặt của Mazda 3 hatchback.

1. Chevrolet Volt Premier 2017 (giá khởi điểm: 38.445 USD).
1. Chevrolet Volt Premier 2017 (giá khởi điểm: 38.445 USD).

2. Ford Focus hatchback 2017 (giá khởi điểm: 18.876 USD).
2. Ford Focus hatchback 2017 (giá khởi điểm: 18.876 USD).

3. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 15.990 USD).
3. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 15.990 USD).

4. Hyundai Veloster Rally Edition 2016 (giá khởi điểm: 23.950 USD).
4. Hyundai Veloster Rally Edition 2016 (giá khởi điểm: 23.950 USD).

5. Kia Forte5 2017 (giá khởi điểm: 19.095 USD).
5. Kia Forte5 2017 (giá khởi điểm: 19.095 USD).

6. Mazda 3 Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 17.845 USD).
6. Mazda 3 Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 17.845 USD).

7. Mini Cooper S Hardtop 4 cửa 2017 (giá khởi điểm: 31.625 USD).
7. Mini Cooper S Hardtop 4 cửa 2017 (giá khởi điểm: 31.625 USD).

8. Nissan Leaf 2017 (giá khởi điểm: 31.545 USD).
8. Nissan Leaf 2017 (giá khởi điểm: 31.545 USD).

9. Toyota Prius Prime 2017 (giá khởi điểm: 27.985 USD).
9. Toyota Prius Prime 2017 (giá khởi điểm: 27.985 USD).

10. Volkswagen Golf GTI 4 cửa 2017 (giá khởi điểm: 27.995 USD).
10. Volkswagen Golf GTI 4 cửa 2017 (giá khởi điểm: 27.995 USD).