Trang WikiLender vừa công bố danh sách 10 xe đã qua sử dụng có tỷ lệ tai nạn cao nhát tại Mỹ. Đây là kết quả nghiên cứu sau khi kiểm tra hơn 2,4 triệu chiếc xe được lăn bánh kể từ năm 2009.

Dựa vào tính năng Experian Autocheck, WikiLender tính toán được tỷ lệ xe gặp tai nạn đã được báo cáo cũng như những chiếc xe gặp tai nạn không được báo cáo nhưng đã tân trang lại.


1. BMW 4 Series (tỷ lệ tai nạn: 18.5%).
1. BMW 4 Series (tỷ lệ tai nạn: 18.5%).


2. BMW X1 (tỷ lệ tai nạn: 18,0%).
2. BMW X1 (tỷ lệ tai nạn: 18,0%).

3. Land Rover Range Rover Evoque (tỷ lệ tai nạn: 16,5%).
3. Land Rover Range Rover Evoque (tỷ lệ tai nạn: 16,5%).

4. Jaguar XJ (tỷ lệ tai nạn: 15,7%).
4. Jaguar XJ (tỷ lệ tai nạn: 15,7%).

5. Infiniti JX (tỷ lệ tai nạn: 14,6%)
5. Infiniti JX (tỷ lệ tai nạn: 14,6%)

6. Lexus RX 350 (tỷ lệ tai nạn: 14,4%).
6. Lexus RX 350 (tỷ lệ tai nạn: 14,4%).

7. Audi A5 (tỷ lệ tai nạn: 14,2%).
7. Audi A5 (tỷ lệ tai nạn: 14,2%).

8. Cadillac ATS (tỷ lệ tai nạn: 14,1%).
8. Cadillac ATS (tỷ lệ tai nạn: 14,1%).

9. Lexus CT 200h (tỷ lệ tai nạn: 13,6%).
9. Lexus CT 200h (tỷ lệ tai nạn: 13,6%).

10. Infiniti QX60 (tỷ lệ tai nạn: 13,5%).
10. Infiniti QX60 (tỷ lệ tai nạn: 13,5%).