Trang Alux vừa thống kê ra danh sách 10 chiếc xe Bugatti đắt nhất trong lịch sử. Đứng đầu là Bugatti Type 55 1932 với giá 10,4 triệu USD.

1. Bugatti Type 55 1932 (10,4 triệu USD).

2. Bugatti Royale Kellner Coupe 1931 (9,8 triệu USD).

3. Bugatti Type 57SC Sports Tourer 1937 (9,7 triệu USD).

4. Bugatti Type 57SC Atalante 1937 (9 triệu USD).

5. Bugatti Type 57SC Atalante Coupe 1937 (8 triệu USD).

6. Bugatti Royale Berline de Voyage 1931 (6,5 triệu USD).

7. Bugatti Vision Gran Turismo Concept 2016 (5 triệu USD).

8. Bugatti Type 57S Atalante 1937 (4,4 triệu USD).

9. Bugatti Type 51 1930 (4 triệu USD).

10. Bugatti Veyron Ettore Bugatti Legend Edition 2015 (3,2 triệu USD).