Trang The Drive vừa công bố danh sách 10 xe bán tải đắt giá nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu là Ford F-450 Super Duty Limited 2017 giá 100.000 USD.

1. Ford F-450 Super Duty Limited 2017 (giá: 100.000 USD).
1. Ford F-450 Super Duty Limited 2017 (giá: 100.000 USD).

2. Ford F-350 Platinum 2017 (giá: 80.620 USD).
2. Ford F-350 Platinum 2017 (giá: 80.620 USD).

3. Ford F-250 Platinum 2017 (giá: 78.205 USD).
3. Ford F-250 Platinum 2017 (giá: 78.205 USD).

4. Ram 3500 Laramie Longhorn 2017 (giá: 75.710 USD).
4. Ram 3500 Laramie Longhorn 2017 (giá: 75.710 USD).

5. Ram 2500 Limited Crew Cab 4x4 2017 (giá: 72.115 USD).
5. Ram 2500 Limited Crew Cab 4x4 2017 (giá: 72.115 USD).

6. GMC Sierra 1500 Denali 2017 (giá: 70.485 USD).
6. GMC Sierra 1500 Denali 2017 (giá: 70.485 USD).

7. Chevrolet Silverado 3500HD High Country 2018 (giá: 69.065 USD).
7. Chevrolet Silverado 3500HD High Country 2018 (giá: 69.065 USD).

8. Chevrolet Silverado 2500HD High Country 2018 (giá: 68.455 USD).
8. Chevrolet Silverado 2500HD High Country 2018 (giá: 68.455 USD).

9. Ram 1500 Limited 2017 (giá: 64.770 USD).
9. Ram 1500 Limited 2017 (giá: 64.770 USD).

10. Ford F-150 King Ranch 2018 (giá: 64.025 USD).
10. Ford F-150 King Ranch 2018 (giá: 64.025 USD).