Theo bầu chọn của trang AB, Nissan Titan Pro-4X, Ram 2500 Power Wagon, Toyota Tacoma TRD Pro, Nissan Frontier Pro-4X, Toyota Tundra TRD Pro… là những xe bán tải 2 cầu tốt nhất năm 2017.

1. Nissan Titan Pro-4X 2017.
1. Nissan Titan Pro-4X 2017.

2. Ram 2500 Power Wagon 2017.
2. Ram 2500 Power Wagon 2017.

3. Toyota Tacoma TRD Pro 2017.
3. Toyota Tacoma TRD Pro 2017.

4. Nissan Frontier Pro-4X 2017.
4. Nissan Frontier Pro-4X 2017.

5. GMC Sierra 2500 HD All Terrain 2017.
5. GMC Sierra 2500 HD All Terrain 2017.

6. Toyota Tundra TRD Pro 2017.
6. Toyota Tundra TRD Pro 2017.

7. Chevrolet Colorado ZR2 2017.
7. Chevrolet Colorado ZR2 2017.

8. Ram 1500 Rebel 2017.
8. Ram 1500 Rebel 2017.

9. GMC Sierra All Terrain X 2017.
9. GMC Sierra All Terrain X 2017.

10. Ford Raptor 2017.
10. Ford Raptor 2017.