Trong số 10 thương hiệu xe châu Á bán chạy nhất nửa đầu năm 2017, Nhật Bản đóng góp tới 5 cái tên gồm Toyota, Nissan, Honda, Mazda và Suzuki.

1. Toyota (Nhật Bản, doanh số: 4.280.437 chiếc).
1. Toyota (Nhật Bản, doanh số: 4.280.437 chiếc).

2. Nissan (Nhật Bản, doanh số: 2.518.903 chiếc).
2. Nissan (Nhật Bản, doanh số: 2.518.903 chiếc).

3. Honda (Nhật Bản, doanh số: 2.507.981 chiếc).
3. Honda (Nhật Bản, doanh số: 2.507.981 chiếc).

4. Hyundai (Hàn Quốc, doanh số: 2.089.810 chiếc).
4. Hyundai (Hàn Quốc, doanh số: 2.089.810 chiếc).

5. Kia (Hàn Quốc, doanh số: 1.330.867 chiếc).
5. Kia (Hàn Quốc, doanh số: 1.330.867 chiếc).

6. Mazda (Nhật Bản, doanh số: 779.881 chiếc).
6. Mazda (Nhật Bản, doanh số: 779.881 chiếc).

7. ChangAn (Trung Quốc, doanh số: 764.289 chiếc).
7. ChangAn (Trung Quốc, doanh số: 764.289 chiếc).

8. Suzuki (Nhật Bản, doanh số: 694.413 chiếc).
8. Suzuki (Nhật Bản, doanh số: 694.413 chiếc).

9. Wuling (Trung Quốc, doanh số: 608.798 chiếc).
9. Wuling (Trung Quốc, doanh số: 608.798 chiếc).

10. Geely (Trung Quốc, doanh số: 537.691 chiếc).
10. Geely (Trung Quốc, doanh số: 537.691 chiếc).