Chuyên trang công nghệ PhoneArena vừa công bố danh sách 10 smartphone chụp ảnh nhanh nhất thế giới. Chia sẻ vị trí dẫn đầu là Motorola Moto Z2 Play, OnePlus 5 và Google Pixel, chỉ mất 1,1 giây để chụp được 1 tấm ảnh.

=1. Motorola Moto Z2 Play (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,1 giây).
=1. Motorola Moto Z2 Play (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,1 giây).

=1. OnePlus 5 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,1 giây).
=1. OnePlus 5 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,1 giây).

=1. Google Pixel (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,1 giây).
=1. Google Pixel (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,1 giây).

4. iPhone 7 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,13 giây).
4. iPhone 7 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,13 giây).

5. iPhone 8 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,16 giây).
5. iPhone 8 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,16 giây).

=6. Samsung Galaxy S8 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,2 giây).
=6. Samsung Galaxy S8 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,2 giây).

=6. Meizu MX6 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,2 giây).
=6. Meizu MX6 (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,2 giây).

=6. Samsung Galaxy S8 Plus (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,2 giây).
=6. Samsung Galaxy S8 Plus (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,2 giây).

=9. Motorola Moto Z Droid Edition (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,3 giây).
=9. Motorola Moto Z Droid Edition (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,3 giây).

=9. HTC U Ultra (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,3 giây).
=9. HTC U Ultra (thời gian chụp 1 tấm hình: 1,3 giây).