Trang AB vừa công bố danh sách 10 ôtô bán chạy nhất mọi thời đại. Dẫn đầu là chiếc Toyota Corolla với doanh số hơn 43 triệu chiếc.

1. Toyota Corolla (hơn 43 triệu chiếc).
1. Toyota Corolla (doanh số: hơn 43 triệu chiếc).


3. Volkswagen Golf (hơn 30 triệu chiếc).
3. Volkswagen Golf (hơn 30 triệu chiếc).

4. Volkswagen Beetle (hơn 23 triệu chiếc).
4. Volkswagen Beetle (hơn 23 triệu chiếc).

5. Lada Riva (hơn 19 triệu chiếc).
5. Lada Riva (hơn 19 triệu chiếc).

6. Honda Civic (18,5 triệu chiếc).
6. Honda Civic (18,5 triệu chiếc).

7. Ford Escort (hơn 18 triệu chiếc).
7. Ford Escort (hơn 18 triệu chiếc).

8. Honda Accord (hơn 17 triệu chiếc).
8. Honda Accord (hơn 17 triệu chiếc).

9. Ford Model T (16,5 triệu chiếc).
9. Ford Model T (16,5 triệu chiếc).

10. Volkswagen Passat (15,5 triệu chiếc).
10. Volkswagen Passat (15,5 triệu chiếc).