Trong tháng 9 này, có rất nhiều smartphone được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu.

Sony Xperia XZ1 (15,99 triệu đồng).
Sony Xperia XZ1 (15,99 triệu đồng).

BlackBerry KeyOne (14,99 triệu đồng).
BlackBerry KeyOne (14,99 triệu đồng).

Sony Xperia XA1 Plus (7,19 triệu đồng)
Sony Xperia XA1 Plus (7,19 triệu đồng).

Xiaomi Mi A1 (5,99 triệu đồng).
Xiaomi Mi A1 (5,99 triệu đồng).

Asus ZenFone 4 Max Pro (4,99 triệu đồng).
Asus ZenFone 4 Max Pro (4,99 triệu đồng).

Oppo A71 (4,69 triệu đồng)
Oppo A71 (4,69 triệu đồng).

Mobiistar Zumbo S2 Dual (3,79 triệu đồng).
Mobiistar Zumbo S2 Dual (3,79 triệu đồng).

Mobiistar Zumbo S Lite (1,99 triệu đồng).
Mobiistar Zumbo S Lite (1,99 triệu đồng).