Theo giáo sư Ngô Hữu Hào - Đại học Công nghệ Sydney (Australia) - công nghệ màng sinh học là một trong những công nghệ xử lý nước có nhiều triển vọng nhất ở Việt Nam.

Đánh giá về công nghệ này, giáo sư Hào cho biết: “Công nghệ màng sinh học không chỉ giúp tái sử dụng đồ dơ (bẩn) trong nước thải mà còn có thể giúp sản xuất ra năng lượng sinh học”.

Hiện nay, ở Việt Nam cũng đã có những nhóm nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đại học Bách Khoa. Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu này vẫn chưa đạt được đến trình độ tạo ra một công nghệ xanh cho phát triển bền vững.

Giáo sư Ngô Hữu Hào - Đại học Công nghệ Sydney, Australia , Chủ tọa Hội thảo.
Giáo sư Ngô Hữu Hào - Đại học Công nghệ Sydney, Australia , Chủ tọa Hội thảo.

“Hội thảo này là một cơ hội cho các nhà nghiên cứu Việt Nam tìm kiếm thêm những ý tưởng, kinh nghiệm, kỹ năng mới về màng sinh học” – giáo sư Hảo cho hay.

Cũng theo giáo sư Hảo, các công nghệ xử lý nước thải truyền thống đã không còn đáp ứng yêu cầu hiện tại. “Công nghệ truyền thống chỉ đơn giản là xử lý nước rồi thải ra ngoài, chứ không thể tái sử dụng nguồn nước đó. Trong 10-20 năm tới, chúng ta có thể không còn đồ thải bị lãng phí do mọi thứ đều được tái sử dụng”.