Thay vì chia ra làm màn hình chính và màn hình ứng dụng như thông thường trên các máy Android, người dùng có thể gộp chúng lại với nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn hiển thị toàn bộ ứng dụng lên mang hình chính trên Galaxy S8 và S8 Plus.

Tính năng hiển thị toàn bộ ứng dụng trên Galaxy S8, S8 Plus là tính năng cho phép bạn gộp 2 màn hình là màn hình chính tạm gọi là Home Screen và màn hình ứng dụng là App Screen.


Giống như trên iOS, người dùng có thể nhận thấy khi mở điện thoại là tất cả ứng dụng đều xuất hiện trên màn hình chính và không có khái niệm giữa Home Screen và App Screen.


Nhưng trên các thiết bị chạy Android và đặc biệt là Samsung Galaxy S8, S8 Plus thông thường ngay khi mở khóa thiết bị chúng ta sẽ vào màn hình chính và một màn hình nữa chúng ta có thể vào là màn hình ứng dụng thông qua 1 icon tên là App.

Bài viết này sẽ hướng dẫn hiển thị toàn bộ ứng dụng lên mang hình chính trên Galaxy S8 và S8 Plus.

Bước 1: Để có thể hiển thị toàn bộ ứng dụng trên Galaxy S8, S8 Plus đầu tiên trên màn hình ứng chính Home Screen bạn nhấn vào một vị trí bất kỳ và giữ cho đến khi hiện giao diện như hình dưới thì lựa chọn Home Screen Setting (Thiết lập màn hình chính)

Hướng dẫn hiển thị toàn bộ ứng dụng lên màn hình chính trên Galaxy S8, S8 Plus

Bước 2: Trong phần Home Screen Setting tiếp theo bạn lựa chọn tiếp Home Screen layout (Bố cục màn hình chính). Home Screen layout chính là phần sẽ cho phép chúng ta hiển thị toàn bộ ứng dụng trên Galaxy S8, S8 Plus.

Hướng dẫn hiển thị toàn bộ ứng dụng lên màn hình chính trên Galaxy S8, S8 Plus

Bước 3: Trong phần Home Screen layout có 2 lựa chọn là Home and Apps Screens tức là chế độ bạn đang để và dòng dưới là Home Screen only tức là mục đích của bài viết này và cũng là thủ thuật giúp chúng ta hiển thị toàn bộ ứng dụng trên Galaxy S8, S8 Plus.

Hướng dẫn hiển thị toàn bộ ứng dụng lên màn hình chính trên Galaxy S8, S8 Plus

Bước 4: Tiếp theo hệ thống của Samsung Galaxy S8, S8 Plus sẽ xác nhận hỏi lại bạn một lần nữa về việc thiết lập sang Home Screen Only, hãy nhấn vào Apply để đồng ý.

Hướng dẫn hiển thị toàn bộ ứng dụng lên màn hình chính trên Galaxy S8, S8 Plus

Bước 5: Cuối cùng hãy bấm vào nút Home để trở ra màn hình chính bạn sẽ thấy điều ngạc nhiên. Vậy là chúng ta đã hoàn tất hiển thị toàn bộ ứng dụng trên Galaxy S8, S8 Plus.