LG U+ và Huawei đã thử nghiệm thành công trước khi thương mại của dịch vụ IPTV độ nét siêu cao (UHD) đầu tiên trên thế giới qua truy cập vô tuyến cố định 5G (5G FWA) với một chipset dựa trên một thiết bị đặt tại cơ sở của khách hàng (CPE) bằng bước sóng millimet 5G.

Hướng tới các ứng dụng truy cập vô tuyến cố định (Fixed Wireless Access – FWA) thương mại, cuộc thử nghiệm này trình diễn dịch vụ IPTV UHD qua mạng 5G và có tốc độ đến 2Gbps đối với CPE của Huawei trong một mạng 5G tổng thể.

Cuộc thử nghiệm cũng kiểm tra các kết quả nghiên cứu dịch vụ truy cập vô tuyến cố định 5G của cả hai bên, cũng như các kịch bản dịch vụ truy cập vô tuyến cố định. Thử nghiệm đã đặt nền móng vững chắc cho việc ra mắt thương mại 5G của LG U+ và thiết lập dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của 5G.

FWA (WTTx) là một giải pháp truy cập băng thông rộng không dây kiểu như FTTx dựa trên nhu cầu thị trường băng rộng. Nó cung cấp các dịch vụ truy cập băng thông rộng vô tuyến thông qua công nghệ băng thông rộng không dây, phát huy tối đa các đặc tính của phạm vi phủ sóng vô tuyến, triển khai nhanh và với công năng như mạng cáp quang.

Giải pháp này sẽ giúp các nhà khai thác rút ngắn chu kỳ xây dựng mạng lưới của họ và tiết kiệm chi phí xây dựng mạng.Cuộc thử nghiệm truy cập vô tuyến cố định đã sử dụng các sản phẩm 5G tổng thể của Huawei, bao gồm trạm phát sóng 5G gNodeB, NG Core và thiết bị 5G CPE. Sử dụng băng tần 28GHz bước sóng millimet, cuộc thử nghiệm này đã thành công trong việc kiểm thử dịch vụ IPTV UHD qua hệ thống mạng 5G.

Trong thử nghiệm, thiết bị đầu cuối video thông qua CPE truy cập vào mạng 5G và cho phép khán giả xem các chương trình truyền hình độ nét siêu cao trôi chảy, cho thấy sự hỗ trợ hoàn hảo của 5G đối với dịch vụ IPTV.Các thiết bị CPE 5G do Huawei phát triển đã được giới thiệu tại cuộc thử nghiệm này.

CPE 5G này là chipset đầu tiên trên thế giới dựa trên CPE với khả năng kỹ thuật thương mại thực sự, bao gồm ODU (thiết bị ngoài trời) và IDU (thiết bị trong nhà). Trong thử nghiệm về công suất, CPE 5G của Huawei cho thấy công suất đỉnh vượt 2Gbps, lớn hơn tốc độ hiện tại của các dịch vụ FTTx, làm nổi bật giá trị thực tiễn của truy cập vô tuyến cố định 5G và tiềm năng ứng dụng của nó.